Gram Slot er opført gennem tre århundreder med start omkring år 1470. De tre fløje, der omkranser slotsgården er opført i hvert deres århundrede.
 
Gram Slot i Gram i Haderslev KommuneGram SognFrøs Herred, er et tidligere kongeslot, hvis historie går tilbage til 1232, hvor det nævnes i KongValdemar Sejrs Jordebog, hvor den hørte under kronen. Det var dengang en borg, der lå cirka 3 km. nordvest for det nuværende slot. I 1314 hørte det under hertug Erik 2. af Sønderjyllands slægt. Det vides ikke hvor hovedbygningen lå på dette tidspunkt, men der er flere voldsteder i omegnen.
Ved slutningen af 1300-tallet overgår Gram Henneke Limbek, som var en søn af Claus Limbek. Omkring 1467 overtog Ditlev Reventlow godset.
Det var under Reventlowslægtens ejerskab at bygningerne omkring 1500 blev flyttet til den nuværende placering og dele af den nuværende østfløj er fra den tid.
Hovedbygningen, der er fredet er et trefløjet anlæg omgivet af voldgrave der ligger ved slotssøen i den nordøstlige udkant af Gram. Hovedfløjen er opført omkring 1670 af feltmarskal Hans Schack.
 
BRYLLUP. På Gram Slot kan vi med de flotte rammer og vores gode faciliteter skabe en pragtfuld bryllupsfest og/eller -reception. Et ægte slotsbryllup emmer af romantik og historie. Et slotsbryllup er en speciel oplevelse, ud over det sædvanlige, men værterne vælger helt selv, efter eget ønske og pengepung, hvordan deres bryllup skal være. Skal brylluppet bestå af den helt store 5-retters menu, med alt hvad dertil hører i vine og øvrige drikkevarer, orkester, dj, karetkørsel mv. eller måske blot, i en lille del af slottets restaurant. Et slotsbryllup kan koordineres efter enhver smag. 
 
Gram Slot ligger mellem Ribe og Haderslev.

You may also like

Back to Top