Højriis er en herregård ved Sallingsund på Mors ca. 7 km syd for Nykøbing. Højriis er kendt tilbage fra middelalderen. Den første kendte ejer var en ridder Johan Skarpenberg, som var en af Dronning Margrete 1.s betroede mænd. Højriis slots nuværende udtryk opstod ved to store ombygninger i slutningen af 1800 tallet. Indtil da var Højriis et funktionelt anlæg, bestående af et enkelt renæssance-hus og tre lave bindingsværksfløje. Men i 1859 besluttede den daværende ejer, Didrik Galtrup Gjedde, at bygge sig en pragtbygning med tårn og kulørte glasruder i tidens stil - nygotikken.
En herregård ved Sallingsund på Mors

Højriis (bliver også stavet Højris, der er det autoriserede stednavn) er en herregård ved Sallingsund på Mors ca. 7 km syd for Nykøbing. Højriis er kendt tilbage fra middelalderen.

Den første kendte ejer var en ridder Johan Skarpenberg, som var en af Dronning Margrete 1.s betroede mænd. Han er nævnt i skriftlige kilder fra 1397 og ejede mange andre store gårde bl.a. Spøttrup i Salling. Han ligger begravet i Viborg Domkirke.

Højriis er i tidens løb ombygget flere gange. Dets nuværende arkitektur stammer fra 1859, da godsejer Galtrup Gjedde lod tårnet opføre. I1865 ombyggede kammerherre C.A.L. Steensen-Leth slottet med de karakteristiske kamtakkede gavle.

I det 20. århundrede ramte herregårdenes nedgangstider Højriis hårdt, og allerede i slutningen af 1940'erne var det meste af slottet ubeboet, og det trefløjede bygningskompleks blev ramt af et omfattende forfald.
Siden 1994 har en omfattende restaurering fundet sted. Riddersalsfløj og havefløj er nu tætte, og omfattende skader i fundamenter og murværk er repareret. Senest er et stykke af nordfløjen retableret, tårnets murværk repareret og tårnuret sat i stand.

Højriis er privatejet og ikke fredet. Midlerne til restaurering samt vedligeholdelse af slot og park kommer fra turismen.

Højriis Gods er på 434 hektar. Slotte og herregårde til bryllup i Jylland. Har du planer om et romantisk slotsbryllup, så er her en liste med slotte og herregårde i Jylland. ... Højriis Slot Højrisvej
Hvorfor vælge borgerlig vielse
 
Alle kan blive borgerligt viet, dog skal man være myndig. Rigtig mange par vælger at blive borgerligt viet, når brylluppet skal stå. Der kan være mange forskellige grunde til at vælge en borgerlig vielse. Ud over at vælge en borgerlig vielse, fordi man ikke tilhører folkekirken, kan det være af praktiske årsager.
 
De økonomiske rammer, kan sætte et naturligt loft, for hvor mange penge man kan tillade sig at bruge på én dag, derfor kan et rådhusbryllup være en rigtig god løsning, hvis man ønsker at indgå ægteskab, uden at sætte sig i bundløs gæld.
 
Mange par ønsker et afslappet bryllup, og det kan synes mere passende at arrangere en uformel bryllupsfest, i forbindelse med en borgerlig vielse, end ved det helt store kirkebryllup. Det kan også være af mere praktiske årsager, at man vælger en borgerlig vielse. F.eks. for at sikre sine elskede og eventuelle børn, hvis man pludselig skal rejse til et krigsramt land eller lignende. Af samme årsager vælger mange kristne eller traditionsbundne romantikere, på et senere tidspunkt, at genoptage deres ægteskabsløfte ved et kirkebryllup.

You may also like

Back to Top