Jyllands sidste kongeborg - nu med skiftende og permanente udstillinger. Koldinghusslotsruin er bevaret som en vigtig kilde til viden. Koldinghus er et kongeslot i Kolding, som blev grundlagt midt i 1200-tallet. Det brændte i 1808 og stod længe som en ruin, inden en langvaring restaurering blev igangsat.

Koldinghus er et kongeslot i Kolding, som blev grundlagt midt i 1200-tallet. Det brændte i 1808 og stod længe som en ruin, inden en langvaring restaurering blev igangsat. Både slottet, selve restaureringen og museet på Koldinghus er i dag seværdigheder.
Fra voldanlægget omkring slottet er der udsigt over byen og Slotssøen. Tårnet er 75 meter højt fra udsigtsplatformen ned til Slotssøen.
Koldinghus administreres af Museet på Koldinghus, der blev oprettet i 1890. Museet har udstillinger om slottets historie og restaurering samt skiftende særudstillinger.
 
 

Koldinghus i Kolding blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet og opbygget gennem århundreder, hvor slottet havde mange forskellige funktioner somfæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige forhandlinger.

Det første Koldinghus stod færdigt i 1268. Det var opført af Erik Klipping. På grund af borgens beliggenhed i grænsebyen Kolding, var det en vigtig borg i middelalderen, særligt til forsvar af landets grænse. Historikeren og statsmanden Arild Huitfeldt mente derimod, at det var kong Abel, der havde opført borgen som værn imod den danske adel ca. 20 år før Erik Klipping. Denne teori kan ikke understøttes af noget kildemateriale.
Slottets ældste navn var Arensborg eller Ørneborg, senere hed det Middelborg, og fra 1451 kendes navnet Koldinghus.
 
Landets dygtige bryllupsfotografer er mere end blot fotografer, der en gang imellem skyder bryllupsbilleder i det fri. De holde nøje øje med hvad der sker i modebranchen og tager de nye udtryk og teknikker til sig.  Det hele kulminerede, da kameraet gik digitalt og man kunne skyde løs, slette de dårlige billeder og efterbehandle billederne efterfølgende digitalt. Den nye type bryllupsfotograf leger idag med lyset, baggrunden og opstillingerne af brudeparret.
 
De danske brudepar poserer som modeller som aldrig før og ønsker i højere grad end tidligere unikke billeder fra den store dag, der skiller sig ud fra mængden. Bryllupsbillederne er blevet modebilleder og der bliver idag i højere grad end tidligere skudt billeder, steder man ikke tidligere har optaget bryllupsbilleder. Lagerhaller, industri og gamle nedslidte bygninger er blevet et hit for optagelse af bryllupsbillederne, så vil du hoppe med på trenden, skal den lille skovsø byttes ud med en gammel industribygning, der står i forfald.
 
Bryllupsbillederne skal i langt højere grad fortælle en historie om brudeparret og ikke blot være et billede af et brudepar med en skovsø med ænder i baggrunden.
Klippings søn Erik Menved fortsatte arbejdet med slottet, og efter han havde nedkæmpet et bondeoprør på i 1312, pålagde han bønderne at befæste Kolding ved at flytte til byen. I 1320 tvang adelen kong Christoffer 2. til at underskrive en håndfæstning, i følge hvilken størstedelen af de jyske kongeborge skulle nedbrydes, men Koldinghus blev bevaret, da den var uundværlige for rigets værn mod syd.
 
Omkring 1550 blev den middelalderlige voldgrav rundt om slottet opfyldt. Under Christian 3. og Frederik 2. opførtes bl. a. den sydlige fløj af slottet, og slotte blev gennemgribende renoveret. Efter reformationen opførte Christian 3. det første protestantiske fyrstekapel i Danmark på Koldinghus. Kapellet blev beskadiget ved en brand i 1581 og erstattedes af slotskirken i Kæmpetårnet nogle år senere. Christian 3. døde på slottet nytårsdag 1559, og enkedronning Dorothea fik slottet som bolig. Efter hendes død i 1571 kom renæssanceslottet tilbage til kronen. Koldinghus fik sin karakteristiske profil omkring 1600, daChristian 4. forhøjede vestfløjen med en etage og opførte det såkaldte Kæmpetårn, der hed sådan på grund af de fire statuer af helte dvs. "kæmper" på tårnet: Hannibal, Scipio, Herkules og Hector fra antikken. I dag er kun statuen af Herkules tilbage.
 
Under den voldsomme pestepidemi i København i 1711-12, der kostede omkring ⅓ af byens indbyggere livet, opholdt kong Frederik 4. og hoffet sig på Koldinghus. Frederik 4. indledte en ombygning af Koldinghus så slottet svarede til barokkens krav til arkitektur: Riddersalen forsvandt, etagerne blev udjævnet og slottet fik nye vinduer. Frederik 4. traf i 1711 Anna Sophie Reventlowtil et maskebal på Koldinghus. Kongen giftede sig med Anna Sophie, dagen efter dronning Louises bisættelse i 1721.
 

You may also like

Back to Top