Besøg det charmerende herregårdshotel Nørre Vosborg ved Holstebro. Nørre Vosborg 
er en unik herregård med 700 års historie bag sig. Hans Edward Nørregaard-Nielsen har med følgende citat ramt den særegne stemning Nørre Vosborg emmer af: 

”Nørre Vosborg er stedet hvor man kan strække sit indre menneske ud i fuld størrelse”. 

I 2004 gik man i gang med en omfattende restaurering og ombygning af herregården. I april 2008 åbnedes dørene så til den flotte nyrenoverede herregård. 

Det det nyligt restaurerede Nørre Vosborg består af borganlægget, som rummer en række herregårdsstuer, riddersal, konferencelokaler og restaurant samt ladegårdsanlægget, som rummer en multisal med plads til 300 siddende gæster, to store udstillingslokaler og 56 hotelværelser. 

Ved restaureringen er det blevet lagt stor vægt på at bevare det ydre udtryk og alt er blevet gået til med nænsom hånd. Målet er at gøre Nørre Vosborg til et kulturelt kraftcenter med eget hotel og restaurant. Et mødested hvor kulturlivet og erhvervslivet kan få gensidig inspiration. 

Historie: 
De første skriftlige beretninger om Nørre Vosborg er fra år 1299, hvor der fortælles om en herregård med navnet Osborg. Os betyder åmunding eller udløb af vand. Herregården Osborg lå den gang ved Gammel Å´s udmunding sydvest for den nuværende placering og dermed tættere på Nissum Fjord. 

Igennem tiden har mange forskellige slægter ejet herregården. Niels Bugge er den første ejer, der er beretninger om. Han var blandt de ledende jyske stormænd og blev dræbt i 1359.

I Niels Bugges ejertid blev der givet et varsel om en kommende stormflod. Varslet fortælles i historien om ”manden fra nordvest svøbt i en blå kappe, der vil få tårnet til at hælde”. Stormfloden kom i 1530, hvorefter herregården blev flyttet til den nuværende placering. 

I tidens løb har mange store personer besøgt herregården. Bl.a. boede H. C. Andersen på herregården i 1859 fra den 5.-20.juli. Her blev ”historier fra klitterne” skrevet og nogle af hans kendte papirklip klippet. 

Oplev stedet hvor H. C. Andersen overnattede. Gå en tur i den skønne natur omkring herregården, hvor der er etableret forskellige vandrestier. Spis i restauranten i nordfløjen fra 1600-tallet og drøm sødt i en af ladegårdens værelser – det hele nyindrettet med respekt for tiden der svandt. 
Stemingen på jeres bryllupsbilleder
 
Hvilken stemning ønsker du at dine bryllupsbilleder skal have, mode, reklamebilleder eller i en kunstneriske stil. Skriv til os eller deltag i debatten hvis du har en kommentar eller en god historie, du synes vi skal kigge på.
 
Nørre Vosborg - Herregården ligger ved Holstebro. Vi anbefaler denne bryllupsfotograf.

You may also like

Back to Top