Prisen for en dygtig bryllupsfotograf - Kvalitet koster
 
Priserne på bryllupsbilleder synes umiddelbart meget svingende, alt efter hvilken bryllupsfotograf man vælger. Én af årsagerne kan være at alle priser indeholder forskellige produkter. Derfor skal I sørge for at undersøge, hvad prisen reelt dækker over. F.eks. antallet af bryllupsbilleder, leveres de på CD – i hvilken opløsning (red.
 
Hvor meget kan bryllupsbillederne forstørres uden at kvaliteten forringes), fremkaldes alle billeder og i hvilken størrelse, kan I selv vælge billederne, er fotografens transportudgifter inkluderet, hvad koster det at bestille forstørrelser, bliver billederne redigeret.
 
Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at aftale med fotografen, hvad I efterfølgende må bruge billederne til og hvad i må gøre ved dem. Selv om I har betalt for fotografens arbejde, billeder og evt. CD med billederne på, er det stadig fotografen, der har rettighederne til jeres billeder. Hvis I f.eks. ønsker at bruge billederne på internettet, fremkalde hos en fotohandler, eller selv at lege med dem i redigeringsprogrammer, er det vigtigt at I aftaler hvilke retningslinjer der gælder hos den pågældende fotograf. 
 
Sønderskov Hovedgård

Sønderskov Hovedgård er en herregård beliggende i Folding Sogn ved Brørup i landsdelen Sydjylland. Den huser nu egnsmuseet for Vejen Kommune.

Sønderskov hørte i middelalderen til Ribe domkapitel. Thomas Juel opførte den nuværende hovedbygning og anlagde det store voldsted i 1620. En senere ejer var Frederik Christian Otto Wedel-Jarlsberg. Med tiden forfaldt hovedgården og det meste af jorden blev solgt fra.
 
På et tidspunkt var Sønderskov, på trods af fredning, tæt på at blive nedrevet. Det blev forhindret ved Helge Kragelunds køb af bygningerne i 1986. Over det næste par år gennemgik Sønderskov en omfattende restaurering og modtog i 1992 Europa Nostra-prisen.
 
Samme år blev Sønderskov åbnet som statsanerkendt museum for Brørup, Vejen og Holsted kommuner. Efter kommunesammenlægningen har museet fået ansvar for hele den nye Vejen Kommune.

You may also like

Back to Top