Stårup Hovedgård
 
Stårup Hovedgård eller Staarupgaard er en hovedgård i Højslev Sogn, i det tidligere Fjends Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune, Region Midtjylland. Gården ligger vest for Højslev ca. 1½ km øst for Skive Fjord. Gården er omgivet af voldgrave og der er spor af volde udenom. Den fredede hovedbygning består af én fløj i to etager, med høje hvælvede kældre der er fra 1300-tallet. Selve bygningen er opført af rigsråd Bjørn Kaas omkring 1554 af munkestenmen er nu hvidkalket. Der har formentlig været et tårn og en sidefløj mod nord, som blev nedrevet i 1800-tallet. I dag er der ca. 10 td. park og skov omkring den gamle hovedbygning.
 
I midten af 1700-årene var godsets tilliggende ca. 2.500 ha. Omkring år 1800 bortsolgtes alt fæstegods og gennem 1900-årene reduceredes jordtilliggendet drastisk. De sidste 125 td. landbrugsjord blev udstykket til statshusmandsbrug i 1952.
 
Spøgelset på Stårup Hovedgaard
 
Spøgelser og genfærd hører til på de fleste gamle herregårde. Således også på Staarup Hovedgaard. Vort mest berømte genfærd er "den grå dame" - Birgitte Rosenkrantz, som Christian 4. lod halshugge i 1603. Birgitte Rosenkrantz var enke efter Bjørn Kaas og fik et seksuelt forhold til hans nevø Niels Kaas, hvilket resulterede i at Birgitte fødte 2 børn. Birgitte blev derfor halshugget i 1603, da man dengang kaldte dette for "blodskam", dog var de 2 ikke i familie med hinanden.
Vælg den rigtige bryllupsfotograf
 
Smukke bryllupsbilleder kræver mere end et Colgate-smil. Det kræver også at I har gjort et ordentligt forarbejde i udvælgelse af bryllupsfotograf til jeres bryllup. De fleste har en onkel, eller en god ven, med et ”ordentligt” kamera – og så er man jo næsten hobby fotograf.  Fine feriebilleder, er nødvendigvis ingen garanti  for flotte bryllupsbilleder, som I vil glæde jer over resten af livet.
 
Hvis det er én af jeres bryllupsgæster, I lader stå for fotografering, skal I huske at det er et meget stort ansvar at pålægge som vennetjeneste. For at være på forkant, bør I inden festen aftale hvad og hvor meget I forventer der skal fotograferes – er det både under vielsen, bryllupsbilleder og ved festen, hvor mange billeder skal der skydes og er det i orden at vedkommende nyder alkohol i løbet af festen?

You may also like

Back to Top