Staarup Hovedgaard

Staarup Hovedgaard, en verden med antikviteter såvel danske som ... til festlige arrangementer som et romantisk bryllup. Find din fotograf til bryllupsfoto her.

Stårup Hovedgård
 
Stårup Hovedgård eller Staarupgaard er en hovedgård i Højslev Sogn, i det tidligere Fjends Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune, Region Midtjylland. Gården ligger vest for Højslev ca. 1½ km øst for Skive Fjord. Gården er omgivet af voldgrave og der er spor af volde udenom. Den fredede hovedbygning består af én fløj i to etager, med høje hvælvede kældre der er fra 1300-tallet. Selve bygningen er opført af rigsråd Bjørn Kaas omkring 1554 af munkestenmen er nu hvidkalket. Der har formentlig været et tårn og en sidefløj mod nord, som blev nedrevet i 1800-tallet. I dag er der ca. 10 td. park og skov omkring den gamle hovedbygning.
 
I midten af 1700-årene var godsets tilliggende ca. 2.500 ha. Omkring år 1800 bortsolgtes alt fæstegods og gennem 1900-årene reduceredes jordtilliggendet drastisk. De sidste 125 td. landbrugsjord blev udstykket til statshusmandsbrug i 1952.
 
Spøgelset på Stårup Hovedgaard
 
Spøgelser og genfærd hører til på de fleste gamle herregårde. Således også på Staarup Hovedgaard. Vort mest berømte genfærd er "den grå dame" - Birgitte Rosenkrantz, som Christian 4. lod halshugge i 1603. Birgitte Rosenkrantz var enke efter Bjørn Kaas og fik et seksuelt forhold til hans nevø Niels Kaas, hvilket resulterede i at Birgitte fødte 2 børn. Birgitte blev derfor halshugget i 1603, da man dengang kaldte dette for "blodskam", dog var de 2 ikke i familie med hinanden.
Vælg den rigtige bryllupsfotograf
 
Smukke bryllupsbilleder kræver mere end et Colgate-smil. Det kræver også at I har gjort et ordentligt forarbejde i udvælgelse af bryllupsfotograf til jeres bryllup. De fleste har en onkel, eller en god ven, med et ”ordentligt” kamera – og så er man jo næsten hobby fotograf.  Fine feriebilleder, er nødvendigvis ingen garanti  for flotte bryllupsbilleder, som I vil glæde jer over resten af livet.
 
Hvis det er én af jeres bryllupsgæster, I lader stå for fotografering, skal I huske at det er et meget stort ansvar at pålægge som vennetjeneste. For at være på forkant, bør I inden festen aftale hvad og hvor meget I forventer der skal fotograferes – er det både under vielsen, bryllupsbilleder og ved festen, hvor mange billeder skal der skydes og er det i orden at vedkommende nyder alkohol i løbet af festen?
Back to Top