Tirsbæk er placeret på nordsiden af Vejle Fjord ca. 7 km øst for Vejle by mellem skovklædte skrænter i en sidedal til Vejle Fjord. Tirsbæk Slot er smukt beliggende på nordsiden af Vejle Fjord mellem høje skovklædte skrænter i en sidedal til fjorden. Vejles bedst beliggende restaurant ved Tirsbæk slot i Vejle med åben pejs i begge selskabslokaler. Vi har eget køkken med fastansatte kokke og laver maden fra bunden.
Tirsbæk er en gammel sædegård eller herregård. Det ældste dokument, hvori gården nævnes, er fra 1401. Gården ligger meget smukt vedVejle Fjord omgivet af skov. Tirsbæk ligger i Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Kommune. Hovedbygningen er opført i 1550 og trappetårn fra1577 og parken er på 12 hektar. Tirsbæk Gods er på 414 hektar Gården blev 1779 af kammerherre Christian Benzon ophøjet til stamhus.
 
Den ældst kendte ejer, Jens Laugesen (Dyre), sikrede sig 1401 tingsvidne på, at gårdens tilliggender haver været frit gods af hedenold og udgjorde et adeligt birk – i øvrigt et af de ældste der kendes. Dyre-slægten stred hårdt for godsets og birkets frihed, men først omkring reformationen, fik slægtens virke mere vidtrækkende betydning gennem rigsråd Ove Vincentsen,
Fremkaldelse af bryllupsbilleder
 
Medvirkende årsager til begrænsning af rettigheder over bryllupsbilleder, kan forklares ud fra fotografens faglige stolthed. Hvis I vælger selv at stå for fremkaldelse af billeder, har fotografen ingen kontrol over kvaliteten af billederne. Dette kan resultere i virkelig dårlig ”omtale”, når bryllupsfotografen krediteres. Omvendt kan man som brudepar regne sig frem til om det er værd at spare pengene ved billige fremkaldelser, eller om man ønsker at betale for kvaliteten gennem fotografen. Ligeledes kan uploads på internettet forringe billedkvaliteten. Mange fotografer vælger alligevel at tillade denne form for deling med venner og bekendte, såfremt at fotografen krediteres med et link. Men det er vigtigt at du forhører dig hos din bryllupsfotograf, da bryllupsbilleder også er copyright beskyttet.

You may also like

Back to Top